Zaległe opłaty za studia

2017-05-19 14:45:02
Szanowni Państwo,
W stosunku do osób, które mają zaległości wobec uczelni wynikające z braku opłaty czesnego,lub innych należności,jeżeli nie zostaną one uregulowane do dnia 23.05.2017 r., w dniu 24.05.2017 r. zostanie wszczęte postępowanie skreślenia z listy studentów. Dziekan Wydziału Pedagogiki dr Jadwiga Gazda.


Stypendium socjalne 2017

2017-04-27 12:47:56
Szanowni PaństwoParking 22.04.2017

2017-04-21 14:00:19
Szanowni Państwo